Eigentijdse en aansprekende methode met heldere uitgangsprincipes

Wondering the World is een eigentijdse natuur- en techniekmethode voor het basisonderwijs. Aansprekende onderwerpen, origineel materiaal, een digitale beeldbank, tussentoetsen, eindtoetsen en een overzichtelijke structuur staan garant voor goed onderwijs.

Kerndoelen

Wondering the World voldoet aan de kerndoelen van de leerlijn Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving (34-39) en Natuur en techniek (40-49). Op natuurlijke wijze komen ook de kerndoelen van de onderdelen Ruimte (49) en Tijd (51 en 52) aan de orde.

Eigentijds en aansprekend

Wondering the World is een eigentijdse natuur- en techniekmethode voor het basisonderwijs. Samen met de leerkracht stappen de leerlingen in de fascinerende wereld van de natuur en techniek. Op authentieke wijze maken ze kennis met de natuurverschijnselen. Ze leren hoe mensen daar onderzoek naar doen en ontdekken dat het waarnemen van principes uit de natuur aan de basis staat van veel technische uitvindingen. Zo leren en ervaren ze dat kennis van natuur en techniek helpt om de wereld waarin wij leven beter te begrijpen. Wondering the World doet een beroep op de aangeboren nieuwsgierigheid van leerlingen. Er wordt geleerd met de neus op de verschijnselen. Dat is wat leerlingen boeit.

Aansprekende onderwerpen, een originele aanpak van de lessen, tussentoetsen, eindtoetsen en een overzichtelijke structuur stimuleren dat leerlingen rijke leerervaringen opdoen. Naast de basisstof biedt de methode verschillende mogelijkheden voor differentiatie en verdieping. Wondering the World biedt een doorgaande leerlijn voor de groepen 3 tot en met 8.

heldere principes als uitgangspunt bij Wondering the WorldHeldere principes

Geen onderwijsmethode is neutraal. Ook Wondering the World niet. De methode gaat uit van een christelijke kijk op natuur en techniek. Het geloof in een geschapen werkelijkheid waarbij God de orde in stand houdt, is het uitgangspunt.

Natuur en techniek

De wereld kent een oneindige rijkdom aan organismen en structuren. Hierin weerspiegelt zich iets van de ‘veelkleurige wijsheid’ van God. In de orde en regelmaat zien wij Zijn trouw. De aarde is echter niet van ons, maar van God. Wij hebben haar in bruikleen gekregen, om ervoor te zorgen. Daarom moeten wij onze creativiteit op een positieve manier inzetten. Dat komt tot uiting in een duurzame kijk op techniek.

Realistisch

Wondering the World laat zien hoe fascinerend alles samenhangt en functioneert. Tegelijk wordt duidelijk dat door de ongehoorzaamheid van de mens aan God het kwaad in de wereld gekomen is. Eten en gegeten worden, gezondheid en ziekte, leven en dood, gebruiken en misbruiken, ook dit moeten kinderen weten.

Leren

Leren doe je als totale persoon, met de zintuigen en het denkvermogen. Door gebruik te maken van onderwerpen waar veel aan te leren valt en een afwisselend repertoire leerhandelingen zoals waarnemen, onderzoeken, experimenteren, uitdenken en ontwerpen, worden leerlingen aangesproken op hun leervermogens. Dat is wat hen motiveert en waardoor ze leren als zinvol ervaren.

Domeinen

De methode sluit aan bij de wijze waarop wij de wereld, waarin wij leven, ervaren. Daarom is gekozen voor kennisindeling in zes domeinen. De kennis die binnen de domeinen aangeboden wordt, sluit aan bij de actuele wetenschappelijke kennis. De bril waardoor wij naar deze kennis kijken, wordt echter bepaald door christelijke waarden en normen. Bij de uitleg van de leerlijn worden de domeinen verder toegelicht.

Materialen

materialen Wondering the World

Wondering the World bestaat uit een digitale lerarenhandleiding met geïntegreerde digibordviewer en online beeldbank, een leerlingenboek en een leerdagboek. Deze sluiten naadloos op elkaar aan en dragen zo bij aan een goede organisatie van het onderwijsleerproces.

De digitale lerarenhandleiding integreert op slimme wijze achtergrondinformatie, lesopbouw, leertaken en beeldmateriaal. Met één klik heeft u alle lesmaterialen bij de hand en bedient u het digibord. Zo kunt u zich helemaal richten op het onderwijsproces en uw leerlingen. De handleiding is beschikbaar voor pc, laptop, tablet en smartphone, maar is ook op papier beschikbaar.

Het leerlingenboek is een prachtig vormgegeven bronnenboek dat recht doet aan de nieuwsgierigheid van leerlingen. Vlot geschreven informatie, origineel beeldmateriaal, aansprekende illustraties en weetjes wisselen elkaar af. Het boek is in papieren vorm beschikbaar. Op termijn zal mogelijk ook een digitale variant verschijnen.

In het leerdagboek wordt het geleerde vastgelegd. De leerlingen maken taken, verdiepingsopdrachten en tussentijdse toetsen die hen motiveren om meer uit de les te halen. Het leerdagboek is niet digitaal maar wordt in papieren vorm uitgegeven.

Materialen bekijken en uitproberen

Weten hoe het materiaal er uit ziet of uitproberen in de klas? Vraag een gratis account aan en u kunt via de website diverse voorbeeldhoofdstukken bekijken. Ook is het mogelijk om een promotiepakket en digitaal account aan te vragen voor de handleiding, zodat u de methode met uw klas kunt uitproberen.