Slim georganiseerde leerlijn:
toetsing en domeinen

Wondering the World is zo ontwikkeld dat er flexibel mee gewerkt kan worden: normale lessen, blokuren of projectweken zijn standaard mogelijk. Kennis, inzicht en vaardigheden worden op eigentijdse wijze getest door venstertoetsen en kennistoetsen.De methode heeft een doorlopende leerlijn voor groep drie tot en met acht, die onderverdeeld is in zes domeinen.

Slim georganiseerd

Groep 3 4 5 6 7 8
Hoofdstukken 5 5 5 5 5 5
Vensters 10 10 10 15 15 15
Lesuren 20 20 20 30 30 30
Blokuren 10 10 10 15 15 15

Wondering the World brengt orde en samenhang aan in de grote hoeveelheid onderwerpen uit de wereld van natuur en techniek. Dit wordt zichtbaar in de opbouw van de methode. Ieder leerjaar bestaat uit vijf hoofdstukken. De groepen drie tot en met vijf hebben 20 lesuren per jaar. Ieder hoofdstuk bestaat uit twee vensters van elk twee lesuren, les A en B. De groepen zes tot en met acht hebben elk 30 lesuren per jaar. Hier bestaat ieder hoofdstuk bestaat uit drie vensters van elk twee lesuren, les A en les B.

Wondering the World is zo ontwikkeld dat er flexibel mee gewerkt kan worden. De basis is dat iedere week een lesuur besteed wordt aan natuur- en techniekonderwijs. Zo wordt in zes weken een hoofdstuk behandeld. In groep drie tot en met vijf zijn dit vier weken. De lesuren A en B zijn zo opgezet er ook in blokuren of projectvorm mee gewerkt kan worden.

Toetsing

Leerlingen weten graag of ze voldoende van de leerstof weten. Wondering the World speelt daar op in en toetst op eigentijdse wijze kennis, inzicht en vaardigheden. Hiervoor worden twee typen toetsen gebruikt, de venstertoets en de kennistoets.

Venstertoets

De venstertoets toetst de belangrijkste inhoud van het venster en stimuleert de leerlingen actief met de lesinhoud bezig te zijn. Ieder venster wordt afgesloten met een venstertoets. De venstertoetsen zijn opgenomen in het leerdagboek en worden door de leerlingen zelf gecorrigeerd.

Kennistoets

De kennistoets is een beoordelingstoets waarmee kennis en inzicht beoordeeld worden. In groep vijf wordt na ieder hoofdstuk een kennistoets afgenomen. In groep zes tot en met acht worden twee kennistoetsen per hoofdstuk afgenomen. De vragen bestaan uit kennis- en inzichtvragen. De toetsen zijn zo gemaakt dat ze op drie niveaus aangeboden kunnen worden. Bij iedere toets hoort een antwoordmodel met bijbehorend waarderingsoverzicht. Zo doet u de leerlingen maximaal recht.

Bekijk de leerlijn

Benieuwd naar de inhoud van de leerjaren? Bekijk de onderwerpen en een impressie van de boeken!

» onderwerpen in groep 3
» onderwerpen in groep 4
» onderwerpen in groep 5
» onderwerpen in groep 6
» onderwerpen in groep 7
» onderwerpen in groep 8

Leerlijn

Er is een doorgaande leerlijn beschikbaar voor groep drie tot en met acht. Deze leerlijn kenmerkt zich door een evenwichtige verhouding tussen de verschillende deelgebieden.

Wondering the World heeft 6 domeinen (onderwerpkeuzes)Domeinen

De onderwerpkeuze van een hoofdstuk valt altijd binnen één van de zes domeinen: mensen, dieren, bomen en planten, leefgebieden, verschijnselen of techniek. Zo valt het hoofdstuk over tuinvogels binnen het domein 'dieren' en een hoofdstuk over het skelet binnen het domein 'mensen'. De domeinen zijn echter geen gesloten systemen, maar kennen samenhang. Waar mogelijk wordt hier binnen de hoofdstukken rekening mee gehouden door ook perspectieven uit andere domeinen aan te bieden. In het volgende overzicht worden de domeinen toegelicht.

DomeinToelichting
domein 'mensen'Mensen In het domein mensen staan bouw, functie, vorm en de verschillende onderdelen van het menselijk lichaam centraal. Het lichaam wordt behandeld via de uitwendige vorm en bouw van de lichaamsdelen naar de plaats, functie en werking van de zintuigen, organen en de bouw en functie van het skelet. Ook komen voortplanting en seksualiteit aan de orde.
domein 'dieren'Dieren Zoogdieren, vogels, vissen, insecten, amfibieën, reptielen en spinnen laten zien hoe het dierenrijk ingedeeld is en hoe groot de soortenrijkdom is. Daarnaast gaat het over vragen zoals: hoe zien ze eruit, hoe leven en functioneren ze, wat betekenen ze voor elkaar en welke plaats nemen ze in binnen de leefgemeenschap en de voedselkringloop.
domein 'leefgebieden'Leefgebieden Binnen het domein leefgebieden staan de leefgemeenschap en biodiversiteit van dieren en planten binnen een specifieke Nederlandse biotoop centraal. Vanuit de eigen achtertuin wordt de omgeving vergroot en komen het heuvellandschap, bos en heide, het weidelandschap, sloot en plas, zee, duin en strand aan de orde.
domein 'bomen en planten'Bomen en planten De hoofdgroepen: bomen, kruiden, grassen, varens en mossen laten zien hoe divers de flora is. Ze zijn onderdeel van en afgestemd op de leefomgeving. Groei, ontwikkeling, bouw, functie, bloei en verspreiding komen aan de orde. Ook schimmels en paddenstoelen als onderdeel binnen de voedselkringloop komen aan de orde.
domein verschijnselenVerschijnselen Natuurverschijnselen ervaren, waarnemen, onderzoeken en begrijpen, dat is waar het hier over gaat. Kennis van verschijnselen uit onze leefomgeving maakt ons vertrouwd met de wereld waarin wij leven.
domein 'techniek'Techniek Elementaire inzichten en vaardigheden over verbindingen, constructies, overbrenging, energiebronnen, materialen en gereedschappen staan hier centraal. Dat geldt ook voor het onderzoeken, ontwerpen, maken en testen van producten.

Benieuwd naar de inhoud van de leerlijn van Wondering the World? Vraag een account aan of login om de hoofdstukken en onderwerpen per leerjaar te bekijken.